20120907

उत्तराखंडाची सहल भाग-३: उत्तराखंडातील वनस्पती


उत्तराखंड हिरवागार आहे. असंख्य वनस्पतींनी सदाबहार सजलेला असतो. त्यातील काही निवडक वनस्पती, ज्या मला विशेष वाटल्या आणि ज्यांची प्रकाशचित्रे जरा तरी बरी काढू शकलो आहे ती इथे देत आहे. मला जाणीव आहे की हल्ली जी प्रकाशचित्रे पेश केली जात आहेत, त्यांच्या मानाने ती कदाचित एवढी उल्लेखनीय नसतीलही पण प्रातिनिधिक आहेत.


ह्या मनोर हाऊस मध्ये आम्ही उतरलेलो होतो.


हे झाड जकारांडा असल्याचे मला नंतर कळले.


आणि ही काफळे. बोरांसारखी दिसणारी तांबडी. पण मला फारशी आवडली नाहीत. पाठीमागे दिसणारी हिरवी फळे आहेत जर्दाळू. ते मात्र मला जाम आवडले होते. इतरांनाही.


देवदारू वृक्ष (कोनफळाचे झाड, कोनिफरस पाईन)

गडद हिरव्या रंगांची सुईसारखी पाने असलेले हे कोनफळाचे वृक्ष, सदाहरित असतात. त्यास महादेवास प्रिय असलेला पवित्र वृक्ष मानतात आणि त्याच्या खोडाचा चंदनाप्रमाणे उपयोगही करतात. उंच वाढणार्‍या ह्या वृक्षास, वरवर जावे तसतशा आखूड होत जाणार्‍या क्षैतिज-आडव्या फांद्या असतात. त्यामुळे झाडाचा आकारही दुरून, उभ्या कोनासारखाच दिसतो.


कोनफळे


ही आहेत आणखी एका वेगळ्या प्रकारची कोनफळे.


उत्तराखंडात मोठी थोरली ईडलिंबे मिळतात. त्या लिंबांचे सरबत म्हणजे ’शिकंजी’. त्याचीच ही जाहिरात.


हे झाड जंगली बदामाचे आहे. तिकडे ह्याला ’कठाळ’ म्हणतात.


लिचीची ही झाडे कॉर्बेट स्मृतीसंग्रहालयासमोरची आहेत.


आपला फणस तिथेही दिसला म्हटल्यावर, फणसाला सुद्धा बरे वाटले.


हे वृक्ष हरिद्वारचे आहेत. मायबोली डॉट कॉम वरील साधना ह्यांनी  ह्याची ओळख पटवली आहे.


खरे तर आळकुड्या आणि रताळी आपल्याकडेही मिळतात. पण म्हणून काही त्याची कोणी चाट करून खात नाही! पण तिथल्या अंदाजाने आपल्याला नव्या पाककृती सुचल्या तर हव्याच आहेत की.


ह्या देखण्या वृक्षाची ओळख मायबोली डॉट कॉम वरील दिनेशदांनी पटवली आहे. ’सिल्व्हर ओक’ म्हणून.


ह्या देखण्या वृक्षाची ओळख मायबोली डॉट कॉम वरील दिनेशदांनी पटवली आहे. ’तुतारी’ म्हणून.

लोकहो, इतरही अनेक वनस्पतींनी उत्तराखंड संपन्न झालेला आहे. ही आहे केवळ एक झलक.


हो. बोगनवेल आहे. मात्र इतका डौलदार वृक्ष क्वचितच बघायला मिळतो. अगदी आपल्याकडेही.
.

No comments: