20090727

गंध वार्‍यावर

गंध वार्‍यावर बूच फुलांचा किती |
पाय होती स्थिर, देती ना मुळी गती ||
चित्त चालतसे वळणांची वाट ती |
स्वैर धावतसे धुंद आठवांत जी ||

No comments: