20090512

तू संघ संघ जप मंत्र निजांतरात

व्यक्तींमध्ये प्रबळ संघटना असावी । व्यक्तींतली विघटना अवघी टळावी ॥
व्यक्तीत्त्ववर्धन घडो म्हणूनी तदर्थ । तू संघ संघ जप मंत्र निजांतरात ॥ १ ॥

झाले किती खचित होतीलही अनेक । राष्ट्रा समर्थ करण्या झटले कृतार्थ ॥
त्यांच्या स्मृतीस स्मर तू सदा मनात । तू संघ संघ जप मंत्र निजांतरात ॥ २ ॥

जी भरतभू, सुजल, श्यामल आणि शस्य । शोभे समुद्रवलयांकित जी प्रशस्त ॥
आभूषणे स्मर तिची तव मानसात । तू संघ संघ जप मंत्र निजांतरात ॥ ३ ॥

वसली अनेक नगरे, वसले प्रदेश । स्फुरली अनेक शास्त्रे, स्फुरलेही धर्म ॥
त्यांचा समग्र महिमा, धर मानसांत । तू संघ संघ जप मंत्र निजांतरात ॥ ४ ॥

विद्युल्लता जशी चमकते घन अंबरात । लढल्या स्त्रियाही पूर्वी भर संगरात ॥
त्यांच्याविना अधूरा संसार स्मर मनात । तू संघ संघ जप मंत्र निजांतरात ॥ ५ ॥

सुहृदांस का न तू जवळी करीसी । फुटीरांस रान सगळे का मुक्त करीसी ॥
परके, स्वकीय कोण, ओळख अंतरात । तू संघ संघ जप मंत्र निजांतरात ॥ ६ ॥

जरी वाटते सावरेन हे सर्व मीही । जरूर मुळी नाही मजला कुणाची ॥
देती तरीही साथ, जन संकटात । तू संघ संघ जप मंत्र निजांतरात ॥ ७ ॥

मौखिक परंपरेने आले कितीक ज्ञान । ते सर्व एक व्यक्ती पेलू शके मुळी न ॥
जनसंघ त्यास जपतो सदैव भारतात । तू संघ संघ जप मंत्र निजांतरात ॥ ८ ॥

तुसडी विभक्त वृत्ती, व्यक्तीत वाढलेली । अन् एकलेपणाची, सीमा न राहिलेली ॥
हिंडून ये जरा तू, सर्वत्र माणसांत । तू संघ संघ जप मंत्र निजांतरात ॥ ९ ॥

नरेंद्र गोळे २००५०५०४

No comments: